Technologicky náročným řešením bylo zrealizovat zadání v několika směrech ohýbaného skla k laminaci. Palmové listy pohyblivého paravánu do hotelového atria navrhl arch. Bedřich Nezdara.

Technické řešení: Pavel Baxa
Malba zlatem: Klára Stodolová